Neofleks 1/3 I.V. İnfüzyon için Enjeksiyonluk Çözelti

Neofleks 1/3 I.V. İnfüzyon için Enjeksiyonluk Çözelti


ETKEN MADDELER

HER 100 ML; 3.03 G DEKSTROZ ANHİDRAT, 0.3 G SODYUM KLORÜR

TİCARİ ŞEKİL

PP TORBA / PVC TORBA

HACİM

250 mL, 500mL

FARMAKOLOJİK GRUP

KAN VE PERFÜZYON SOLÜSYONLARI

FARMAKOTERAPÖTİK GRUP

ELEKTROLİT DENGESİNİ ETKİLEYEN ÇÖZELTİLER / KARBONHİDRATLI ELEKTROLİT ÇÖZELTİLERİ